drawing
  • HEM

IMA Pumpservice AB förvärvar Stockholms Pumpservice AB.

IMA Pumpservice fortsätter att bygga för framtiden och utvecklas som komplett pumpservicepartner.
Genom köpet av Stockholms Pumpservice AB förstärks såväl kompetens som personalstyrka för att på så sätt bättre kunna tillgodose krav och önskemål från pumpmarknaden och dess kunder.

Stockholms Pumpservice har varit verksamt sedan 1981 och är idag väletablerat på Stockholms pumpmarknad.