drawing
  • Dränering/Grundvatten

Dränering/Grundvatten

Dränering och grundvatten pumpar används oftas när man har en byggnad som ligger under grunvatten nivån för att sänka grundavtten nivån till en nivå där man ej får upp vattnet i källaren eller garaget.