drawing
  • Energibesparing

Energibesparing

Privatperson eller företag

För att läsa mer vad du som privatperson eller företag kan tillföra för energibesparingen läs mer på.

EU:s ekodesigndirektiv.

Mer än 90 % av alla cirkulationspumpar med våt motor som finns tillgängliga på marknaden för uppvärmning och klimat får snart inte säljas längre.

Anledningen är att en EU-förordning för cirkulationspumpar träder i kraft under det europeiska ekodesigndirektivet (EuP godkändes av Europaparlamentet och Europeiska rådet den 6 juli 2005).

 

I direktivet fastställs regler och kriterier för upprättande av krav beträffande energisnål konstruktion av energianvändande produkter (Energy using Products, EuP).  I tre steg med start 2013 skärps därmed kraven på energieffektiviteten hos pumpar med våt motor.

Direktivets syfte är att reducera miljöpåverkan av energianvändande produkter och att främja hållbar utveckling.

För närvarande är många värmeanläggningar utrustade med oreglerade pumpar. Detta medför en onödigt hög strömförbrukning – upp till tio gånger mer än hos den nyaste generationen pumpar. I framtiden kommer därför endast extremt energisnåla, högeffektiva pumpar att få användas. Inte bara miljön tjänar på detta, även fastighetsägare och -användare får en lägre elräkning. Det är givetvis redan fallet i dagsläget, eftersom den här pumpteknologin redan finns tillgänglig för alla användningsområden. Att byta till den senaste pumpgenerationen är med andra ord en framtidssäker investering som även lönar sig på kort sikt!

I synnerhet för pumpar med våt motor innebär ekodesigndirektivet slutet för en övervägande del av dagens produktutbud. Dessutom kommer direktivet att på bred front generera ny utveckling av innovativ teknologi för effektivare pumpar. En annan förordning som träder i kraft redan 2011 reglerar energieffektiviteten hos elmotorer. Detta berör även pumpar med torr motor.

 

Besparingspotential för cirkulationspumpar
Fristående: 13 TWh och 6,2 miljoner ton CO2

Motsvarighet i befolkning och städer
Sammanlagd förbrukning av hushållsel för 21 500 000 personer
Total förbrukning av hushållsel för Berlin, London, Bryssel, Sofia, Paris, Rom, Amsterdam, Warsawa, Köpenhamn och Riga.