drawing
  • Om Företaget

Om Företaget

Historia

Företaget startades 1979 av Mikael och Britt Andersson. Har sedan långsamt vuxit till att idag vara ca 25 anställda och är idag auktoriserade för de flesta pumpfabrikaten.

1987 kompletterades förtaget med den första combibilen. Idag har vi 5 bilar i varierad storlek.

År 2000 flyttade vi till större och välanpassade lokaler för vår verksamhet.
Vi är sedan 2019 kvalificerade enl. ISO 14001 och 9001

Affärsidé/Vision

Vi är ett företag som löser kvalificerade uppgifter åt våra kunder och erbjuder senaste teknik och produkter.

Genom kompetens, flexibilitet och lyhördhet ska vi lösa kundernas problem.

Miljövision

Vårt mål för miljön är att alltid vara ajour med utveckling av nya

och miljövänligare produkter. Detta för att minska negativa effekter

på miljön.

Vi har sedan flera år tillbaka använt medicinsk olja, fabrikat Shell Ondina Oil 15 och 30, i pumpar och motorer. Även i våra Combibilar använder vi biologiskt nedbrytbara oljor där det är möjligt.

Både våra servicebilar och Slamsugningsfordon servas regelbundet för att hålla god driftekonomi samt byts ut kontinuerligt för att uppfylla miljökraven. Just nu byter vi ut delar av vår bilpark till laddhybrider för att minska vår klimatpåverkan.

Kvalitetsvision

IMA har alltid eftersträvat att utföra ett arbete som kunden är nöjd med, bl.a. för att kunden ska vilja komma tillbaka för fortsatt affärsrelation.

Viktigt är att arbetet utförs inom angiven tid och till överenskommet pris.

För att kunna hålla denna policy vidareutbildar vi personalen kontinuerligt inom alla nödvändiga områden.

Auktorisationer

IMA Pumpservice AB är auktoriserade för det flesta av de stora pumpfabrikaterna som är verksamma i Sverige idag. För att läsa mer klicka här.

Dataskyddspolicy

Föratt läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter klicka här.

Medlemmar inom Pumpserviceföretagen och STOR

Pumpserviceföretagen etablerades 2021 efter att tidigare ha verkat
för branschen som en undergrupp till Swepump sedan 1985.
Medlemsföretagen erbjuder expertkunskap och service av pumpsystem.

Sveriges Tankrengörings och Saneringsföretags Riksförening, STOR, är en heltäckande branschförening för företag som bedriver verksamhet inom Tankrengöring, Cisternkontroll, Slamsugning, Högtrycksspolning, Torrsugning, Farligt avfall och Olje- och Kemikalie-sanering. STOR skall ge medlemsföretagen service inom utbildning av processpersonal, arbetsmiljö, ackreditering, säkerhet, miljö- och kvalité samt information om nya regler och anvisningar som berör medlemsföretagen. Med de kunskaper och erfarenheter som finns hos medlemsföretagen och funktionärerna i föreningen erbjuder vi givetvis deras kunskaper och erfarenheter till myndigheternas eventuella behov i utrednings- och remissarbeten som rör branschen.