drawing
  • Slamsugning/Högtrycksspolning

Slamsugning/Högtrycksspolning

Det är alltid bättre att förekomma än förekommas. Låt oss rensa dina avloppsledningar och dagvattenbrunnar innan de slammar igen totalt och ställer till onödiga skador. Våra mobila utrustningar är moderna och har mycket höga prestanda. Vår personal hjälper dig också med att tömma och rengöra pumpgropar, fettavskiljare, tvättrännor, oljeavskiljare, slamavskiljare m. m. Vi utför också högtrycksspolning och rotskärning av ledningar, samt tryckning och renspolning av djupborrade brunnar.

Tjänster

-Avloppsstopp

 

-Slamsugning (septiktankar, slamavskiljare & pumpstationer)

 

-Fettavskiljare

 

-Översvämningar

 

-Högtrycksspolning

 

-Rot- + korrisionsskärning

 

-Hetvattenspolning (Ångning)

 

-Spolning av gator

 

-Trycker & Spolar borrhål

 

-Tömmer fett- och oljeavskiljare

 

-Rengöring av pumpstationer

 

-Dagvattenbrunnar

 

-ADR (farligt avfall) transport

 

-Bevattning av grusytor

 

-Filmning av rör

Försäljning

Har du en septictank som ligger mer än 10m från vägen?
Köp då en tömningsslang som alltid ligger på plats så slipper du betala onödiga strafavgifter.
Vi säljer tömningsslangar i önskad längd.

Hör av dig för ev. frågor.