drawing

Avtal

För att slippa ovälkomna driftsstörningar kan du teckna ett avtal med oss för regelbunden översyn/service av dina anläggningar.
Vill du att dina pumpar, blåsmaskiner mm ska fungera felfritt är kontuinerlig service en förutsättning, ofta behövs det inte mycket mer än en funktionskontroll, oljerbyte eller en rengöring för att förlänga livslängden på dina produkter.
Upptäcker man inte en driftstörning i tid kommer kringskadorna kosta mycket mer än det egentliga problemert.

Vill du veta mer om serviceavtal så kontaka oss gärna.

Pumpservice

Serviceavtal är ofta billigare än att åtgärda skador på havererad pumputrustning eller oönskat driftavbrott.

Kostnaderna för driftsavbrott kan bara du själv uppskatta.
För avtalsförfrågan ring eller maila här.

Slamsugning/Högtrycksspolning

Avtalen omfattar tömning av fettavskiljare, oljeavskiljare samt rengörning av pumpstationer. Årligt rensning av dagvattenbrunnar samt underhållsspolning av ledningar. För avtalsförfrågan ring eller maila här.