drawing

ROT-avdrag

  • Anmälan skall göras till IMA Pumpservice vid beställning av arbete.
  • Gäller endast hus och bostadsrätter äldre än 5 år(finns dock undantag, tex vid spolning av avlopp).
  • Gäller endast arbetstid, ej materialkostnad.
  • Gäller endast Reparation, Ombyggnad samt Tillbyggnad (ROT).
  • Ej service/reparationer på maskiner/inventarier.
  • Gäller ej försäkringsärenden.
  • Reparationer/underhåll av el-, vatten och avloppsledningar i direkt anslutning till fastigheten, d.v.s. reparation måste ske på plats, får ej tas till verkstad.

För mer infornation läs på skatteverkets hemsida.